QFR Quality For Results

Laatumatkalla

Palvelut

Auditointikoulutus (sisäinen auditointi, toimittaja-auditointi)

Laatupalkintokriteerien EFQM. CAF, Malcolm Baldrige koulutus, itsearviointien ohjaus

Sisäiset ja toimittaja-auditoinnit

Lean perusteiden koulutus, arvovirtakuvaus - nykytila ja tavoitetila, asiantuntijatyön lean, päivittäisjohtaminen, visuaalinen johtaminen, lean kulttuuri ja kypsyys

Prosessien mallintaminen, roolit ja vastuut, riskien ja mahdollisuuksien hallinta, prosessiongelmien laadunparannustyökalut

Laatumenetelmät kuten pareto, kalanruoto, syy-seurauskaaviot, tilastolliset työkalut, lean six sig,a yellow belt ja green belt koulutus

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ja ISO 27001:2017 järjestelmäkoulutus ja rakentamisen ohjaus